top of page

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNİN HAZİNE MÜLKİYETİNDE BULUNAN PAYLARININ HALKA ARZ EDİLMESİNE DAİR KARAR
 
(14/11/2014 Tarih ve 29175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
Karar Sayısı : 2014/6747
 
Ekli "Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/8/2014 tarihli ve 24872 sayılı yazısı üzerine, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EK

Borsa İstanbul Halka Arz Kararı
bottom of page