top of page

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(17/12/2015 tarihli ve 29565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

bottom of page