top of page

BORSA İSTANBUL A.Ş. KOTASYON YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(17/12/2015 tarihli ve 29565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

bottom of page