top of page

MERKEZİ ANKARA’DA OLMAK ÜZERE 100.000.000 TÜRK LİRASI SERMAYELİ TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KARAR

(6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Karar Sayısı: 2017/9986

 

Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verilmesi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

bottom of page