top of page

ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: VI, NO: 24)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
(III-48.4)
 
(23/1/2014 Tarih ve 28891sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklılarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

bottom of page