top of page

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YAPILAN DUYURULAR

29.03.2024 - 52038 Yatırım Fonlarının Finansal Tablolarının Bildirimine İlişkin Ek Süre hk

14.03.2024 - 51266 Serbest Fonlara İlişkin Tebliğ Değişiklikleri hk.

23.02.2024 - 50263 16/02/2024 Tarih ve 11/255 Sayılı Kurul Kararı hk. (Serbest Fonlar Yatırımcı Sayısı)

22.02.2024 - 2024/742 Aracı Kuruluşlarca SPK'ya Yapılacak Başvurularda E-Başvurusu Sisteminin Kullanılması hk.

01.02.2024 - 48857 Lisans Almaya Hak Kazanamayan Yardımcı Personel hk.

26.12.2023 - 47337 Lisanslama Düzenlemelerinin Hatırlatılması hk.

16.11.2023 - 45353 “En Uygun Haberleşme Vasıtası” İfadesi hk.

10.10.2023 - 43273 Yatırım fonlarının portföy dağılım raporları hk.

09.10.2023 - 2023/3463 Portföy Yönetim Şirketlerince SPK'ya Yapılacak Başvurularda E-Başvurusu Sisteminin Kullanılması

28.08.2023 - 41402 Bilgi sistemleri bağımsız denetim dönemleri hk.

21.07.2023 - 39917 Emeklilik yatırım fonu izahname değişiklikleri hk.

05.06.2023 - 38234 Yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hk.

23.03.2023 - Yatırım fonu rehberinde yapılan değişikler hk.

16.03.2023 - 34736 Yatırım fonu, GYF ve GSYF başvuruları hk.

17.02.2023 - 33412 Deprem nedeniyle alınan önlemler hk.

07.02.2023 - 32823 Deprem nedeniyle alınan önlemler hk.

11.01.2023 - 31627  Yatırım fonlarının pay senedi repo pazarındaki işlemleri hk.

11.01.2023 - 31569  Darphane sertifikalarının özkaynak olarak kabul edilmesi hk.

30.12.2022 - 30996 Belge kayıt düzeni tebliği'nin "Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği” başlıklı 5/A maddesi hk.

28.12.2022 - 30858 Yatırım fonlarının pay senedi repo pazarındaki işlemleri hk.

2022.12.27 - 30794 Yatırım fonlarının pay senedi repo pazarındaki işlemleri hk.

2022.07.04 - 23648 GYF ve GSYF'lerde günlük olarak referans birim pay değeri hesaplanması hk.

27.06.2022 - 23282 Bedelli sermaye artırımlarında açığa satış uygulamaları hk.

21.04.2022 - 20559 Yatırım fonu promosyon kampanyaları hk.

30.03.2022 - 19297 Kredili sermaye piyasası işlemleri hk.

11.03.2022 - 18467  Açığa satış işlemleri hk.

08.03.2022 - 18330 Belge kayıt tebliğinin 5/A maddesinin uygulanması hk.

11.02.2022 - 17153  Zamanaşımına uğrayan yatırım fonu katılma paylarının iadesi Hk.

17.01.2022 - 15894 Aracı kurumların genel müdür yardımcısı atamalarına ilişkin ilke kararı hk.

07.01.2022 - 15545 Yatırım fonlarına ilişkin rehberde para piyasası fonları ile ilgili yapılan değişiklik hk.

19.10.2021 - 12053  Yatırım fonlarının performans sunuş raporlarının yayımlanması hk.

02.08.2021 - 9251   Borçlanma araçları fonu portföyünde yer alan kira sertifikaları hk.

27.07.2021 - 9021   Kısmi ve geniş yetkili aracı kurumların sızma testi raporları hk.

09.07.2021 - 8580  Gayrimenkul yatırım fonlarının TMSF projelerine yatırım yapabilmesi hk.

09.07.2021 - 8497  Portföy yönetim şirketlerinin bilgi sistemleri bağımsız denetim yükümlülüğü hk.

21.06.2021 - 7644   Performans ücretlerinde eşik değer alt sınırları hk.

18.06.2021 - 7497   Para piyasası fonu portföyüne Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli ve kupon ödeme aralığı 184 günden kısa olan borçlanma araçlarının dahil edilebilmesi hk.

14.06.2021 - 7262   GYF ve GSYF yatırımlarıyla vatandaşlık veya uzun dönemli ikamet izni başvuruları

05.02.2021 - 1436   Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin yatırım hizmetleri tebliğinin 27/4 maddesi kapsamında değerlendirilmesi hk.

30.12.2020 - 131518 Yatırım fonlarının portföy dağılım raporları hk.

08.12.2020 - 12494 İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve durumlar

30.09.2020 - E.9892 Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak oranının uygulanmasına yönelik esaslar hk. 

25.09.2020 - E.9700 Unvanında katılım ifadesi geçen fonlar hk.

18.09.2020 - E.9465 PYŞ'lerin dışarıdan çağrı yanıtlama destek hizmeti alması hk.

17.08.2020 - E.8314 TEFAS’ta işlem gören serbest fonlar hk.

15.06.2020 - E.6038 PYŞ yeniden değerleme tutarlarının ertelenmesi ve fonların Kurul ücretlerinin hesaplanması hk.

20.04.2020 - E.4311 Gayrimenkul yatırım fonlarınca üçüncü kişiler lehine üst hakkı ve intifa hakkı tesisi hk.

17.04.2020 - E.4303 Portföy yönetim şirketlerinin yan faaliyetleri hk.

24.03.2020 - E.3578 Acil ve beklenmedik durum planı hk.

04.03.2020 - E.2566 Yatırım fonlarından alınan Kurul ücretleri hk.

10.02.2020 - E.1747  TEFAS’ta işlem gören serbest fonlara ilişkin açıklamalar hk.

30.01.2020 - E.1312  Geniş yetkili aracı kurumların bilgi sistemleri bağımsız denetim raporları hk.

09.12.2019 - E.15318 TEFAS’ta işlem gören serbest fonlara ilişkin açıklamalar hk.

14.11.2019 - E.14388 Bilgi sistemleri bağımsız denetim yükümlülüğünün ertelenmesi hk.

14.10.2019 - E.13038 Yatırım fonlarının 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal raporlarının KAP'ta yayınlanması hk.

27.09.2019 - E.12389 TOKİ tarafından ihraç edilmesi planlanan kira sertifikaları ve VTMK'lar hk.

13.09.2019 - E.11792 Yabancı hisse senedi fonlarına ilişkin düzenleme hk.

03.09.2019 - E.11369 TLREF vadeli işlem sözleşmeleri hk.

26.06.2019 - E.8622 Portföy yönetim şirketlerinin güncellenmiş sermaye yeterliliği tablolarının kullanımı hk.

02.05.2019 - E.6460 Bilgi sistemleri bağımsız denetim yükümlülüğünün ertelenmesi hk.

12.04.2019 - E.5670 İnternet protokol numaralarının saklanması hk.

18.03.2019 - E.4169  Yatırım fonlarında Yan hesap (side pocket) oluşturulması hk.

18.03.2019 - E.4141   Aracı kurumların fatura ödeme hizmeti sunması hk.

22.02.2019 - E.2953  Yatırım fonlarının 31.12.2018 tarihli finansal tablolarının yayımlanmasına ilişkin ek süre verilmesi hk.

01.02.2019 - E.1525   TFRS 9 Finansal Araçlar standardının fonlar açısından uygulanması hk.

2018.11.09 - E.12053  Serbest “(döviz)” fonlarına ilişkin düzenleme hk.

03.10.2018 - E.10293  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından alınan değerleme hizmeti hk.

16.07.2018 - E.7880  Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

11.06.2018 - E.6620   Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yurt dışı gayrimenkul projeleri hk.

 

20.04.2018 - E.4466  Sermaye piyasası işlemleri genel çerçeve sözleşmesi hk.

27.03.2018 - E.3493   Fonların kurul ücretleri hk.

14.02.2018 - E.1740   Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal tabloları ve portföy sınırlamaları hk.

02.02.2018 - E.1192   Serbest (Döviz) Fonlar hk.

31.01.2018  - E.1110    GYO ve GYF'lerin sözleşmelerine ilişkin istisnalar hk.

29.01.2018 - E.1016   Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin MKK işlem esasları hk.

15.12.2017  - E.13992  Kaldıraçlı alım satım işlemleri teminatları hk.

 

15.12.2017  - E.13991  Geçici kapalı aracı kurum müşterilerinin Takasbank'taki KAS teminatlar hk.

11.12.2017  - E.13774  Gayrimenkul yatırım fonlarında KDV alacaklarının fiyat raporlarında gösterimi hk.

06.10.2017 - E.11277  Gayrimenkul sertifikalarının teminat olarak kullanılabilmesi ve özkaynak hesabına dahil edebilmesi hk.

08.09.2017  II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 12. maddelerine ilişkin duyuru

20.07.2017 - E.8684  Pay satışından T+2 günü gelecek nakdin T+0 günü müşteri hesabına geçilmesi hk.

10.01.2017 - E.8198  Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları Kurul ücretleri hk.

30.03.2017 - E.4031  Yatırım kuruluşlarında irtibat bürosu personeli hk.

24.03.2017 - E.3785  III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin Geçici 6 ncı maddesinde yer alan geçiş süresi hk.

24.02.2017 - E.2522   III-37.1.b sayılı Tebliğ'e ilişkin tereddüt olduğu ifade edilen hususlar hk.

22.02.2017 - E.2401   Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının finansal tabloları hk.

09.02.2017 - E.1726   Uygunluk testinde mevcut müşterilerin geçiş süreci sonu hk.

12.01.2017  - E.466   Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal tabloları ve ilişkili taraf işlemleri hk.

09.01.2017 - E.292    Aracı kurumun sigorta brokerlik şirketine iştiraki hk.

09.12.2016 - E.13155  Fon sürekli bilgilendirme formları ile yatırımcı bilgi formlarının güncel tutulması hk.

06.12.2016 - E.12964 Gayrimenkul yatırım fonlarının portföylerine inşaat aşamasındaki bağımsız bölümleri ekleyebilmeleri hk.

bottom of page