top of page

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ


(Seri: X, No: 22)
 

(12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 

(Danıştay 13. Dairesi’nin Kurulumuza 10.1.2017 tarihinde tebliğ edilen 8.11.2016 tarih ve E.2013/2666, K.2016/3643 sayılı kararı ile Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ’in ikinci kısmının 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile, Geçici 7. maddesinin iptal edilmiştir.)
 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
 

1- (27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 23 yayımlanmıştır.)
2- (27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 24 yayımlanmıştır.)
3- (25/10/2009 tarihli ve 27387 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 25 yayımlanmıştır.)
4- (9/3/2011 tarihli ve 27869 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 26 yayımlanmıştır.)
5- (26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 27 yayımlanmıştır. (*)
6- (28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: X, No: 28 yayımlanmıştır.

 

(Not: Tebliğ metni çok kapsamlı olması nedeni ile ciltte yer almamıştır. Söz konusu Tebliğ web sitemizin

http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/590 adresinde yer almaktadır.)


(*) (30/3/2011 tarihli ve 27890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme metni:  26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in başlığında 26 olarak yer alan Tebliğ numarası; Sermaye Piyasası Kurulunun 29/3/2011 tarihli ve 3354 sayılı yazısı üzerine 27 olarak düzeltilmiştir.
 

bottom of page