top of page

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
(24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

bottom of page