top of page

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
 

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)

Pay Tebliği (VII-128.1)

 

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

 

Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

 

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları Ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)
 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
 

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)
 

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
 

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)

 

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)

 

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)

 

Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2)
 

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR
 

Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

 

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)

 

Kar Payı Tebliği (II-19.1)

 

Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)

 

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)

 

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)

 

Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)

 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2)

 

Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)
 

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ
 

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)
 

YATIRIM KURULUŞLARI
 

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)

 

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)

 

Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2)
 

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI
 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)

 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)

 

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:24) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III.48.4)

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)

 

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

 

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)

 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

 

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)

 

Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)
 

KONUT VE VARLIK FİNANSMANI İLE İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI
 

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)

 

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)

 

Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
 

BORSALAR
 

Borsalar ve Piyasa İşleticilerin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

 

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Esaslar Yönetmeliği

 

Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar

 

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 

FİNANSAL ALTYAPI KURULUŞLARI
 

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

 

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin Nitelikli Merkezi Karşı Taraf Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Duyurusu

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

DİĞER KURUMLAR
 

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği

 

Özel Fon Yönetmeliği

 

Özel Fon Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Yatırımcıların Tazmini İle Tedrici Tasfiye Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

TEDBİRLER
 

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)

 

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)
 

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLER
 

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)

 

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)
 

ÇEŞİTLİ KONULAR
 

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

 

Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırımın Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)

 

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)

 

Sermaye Piyasası Kurulu İç Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması Ve Giderlerin Yapılması İle Satış Ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

İLKE KARARLARI
 

2013 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları

 

2014 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları

 

2015 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları

 

2016 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları

 

2017 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Kararları

bottom of page